Portfolio

Tu niedługo pojawi się portfolio.

„Portfolio to zbiór prac, projektów, osiągnięć lub innych elementów, które prezentują umiejętności, doświadczenie i styl pracy osoby, zwykle w celu zdobycia konstruktywnej krytyki.”